Naprawa konstrukcji dachów
Reperacja rynien

Typowe, niezaplanowane reperacje są zwykle związane z nagłymi zdarzeniami atmosferycznymi takimi ja gwałtowne i długotrwałe opady deszczu, zalegający śnieg, lub porywisty wiatr zrywający poszycie. Może być tez wynikiem inspekcji budowlanej elementów konstrukcji dachu, jego izolacji oraz stwierdzonych błedów wykonawczych dekarzy.

Naprawa poszycia dachowego z dachówki, która jest nierówno ułożona. 

Pozornie ta usterka ma charakter estetyczny, dachówka jest krzywo poukładana. W jednych miejscach gęściej w innych z większym luzem. Niestety to poważne niedociągnięcie wynikające z niepoprawnego zamontowania dachówek ma istotne konsekwencje dla żywotności dachu, jego izolacji i może prowadzić do przeciekania ( dachówki zbyt luźne) lub braku wentylacji dachu ( dachówki zbyt ściśnięte ).

Usterka ta wystepuje z przyczyny błędnego rozmierzenia dachu, nieodpowiedniego zamocowania łat i kotrłat. Dobrą praktyką jest wcześniejsze zmierzenie rozmiarów dachówki i dopiero późniejsze rozmieszczenie łat do mocowania elementów. Jeśli dach został wykonany z taką wadą wówczas naprawa polega na demontażu dachówki, demontażu membran, zdjęciu łat i po bardzo precyzyjnym rozmierzeniu ponownej instalacji podłoża do dachówek zgodnie ze sztuką dekarską. Naprawa na większej powierzchni dachu faktycznie oznacza położenie takiego dachu prawie od nowa.

Naprawa izolacji dachu

Podczas inspekcji dachu lub zwykłej obserwacji topnienia śniegu na dachu są rozpoznawane miejsca, w których izolacja dachu jest położona nieodpowiednio lub została zniszczona przez warunki atmosferyczne.

Naprawę izolacji dachu wykonuje się przez wymianę izolacji uszkodzonej lub montaż nowej izolacji zgodnie z prawidłami dobrej budowy dachu. Niezbędne jest również wykonanie poprawek poszycia, błędnie zamontowanych, które stanowiły przyczynę uszkodzenia izolacji. 

Naprawa nieszczelności dachu przy kominach, lukarnach, ścianach ogniowych.

Typowe niedoróbki nierzetelnych dekarzy mają duże konsekwencje kończące się przeciekaniem dachu, zawilgoceniem ścian, zniszczeniem części izolacji. Naprawa takich nieszczelności to uzupełnienie brakujących elementów dachu na styku dach-ściana, których nie zamontował pracownik. Może to być również użycie specjalistycznych środków izolacyjnych na elementy murowane oraz zastosowanie lepszej techniki łaczenia elementów obróbek z elementami ścian. 

 © 2014 darmowe strony entro.pl